Inici Producció/Gravació Contacte AvÍs legal

AVÍS LEGAL

Objecte

El present lloc web té per objecte donar a conèixer i oferir els serveis de gravació i producció i té un caràcter merament informatiu.

Siete Música Visual, S.L. no serà en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, ni de l’aplicació o ús concret que pogués fer-se de la mateixa.

Siete Música Visual, S.L. es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís el contingut de la web, el present Avís Legal així com les condicions d’ús que poguessin resultar aplicables a la present web.

Identificació

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular d’aquesta Web:

(www.videoart.cat)

Denominació Social: SIETE MÚSICA VISUAL, S.L.

Adreça: C/Valencia, 08015 Barcelona (Espanya).

Telèfon: 619736976, e-mail: 7@7musica.es

CIF: B62233952

Inscripció registral: Registre mercantil de Barcelona, tom 32557, foli 89, full B215335, inscripción 1a.


Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de la Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta Web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a SIETE MÚSICA VISUAL, S.L., i es troben protegits por les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc Web i de qualsevol dels seus continguts sense permís i per escrit de SIETE MÚSICA VISUAL, S.L.

L’accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió dels esmentats drets per part de SIETE MÚSICA VISUAL, S.L., tret que s’estableixi expressament el contrari.


Condicions d’ús

L’accés a aquest lloc Web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés y la utilització del mateix amb la finalitat de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes i serveis.

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc Web per a la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

SIETE MÚSICA VISUAL, S.L., no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l’esmentada utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que pugui fer-se’n de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquesta Web amb fins o efectes il·lícits o lesius, a no fer malbé o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

SIETE MÚSICA VISUAL, S.L., es reserva el dret a modificar els continguts de l’oferta comercial dels productes quan ho estimi oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.

SIETE MÚSICA VISUAL, S.L., no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc Web, encara que posarà els seus majors esforços per evitar-los.


Política de Protecció de Dades

De conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a l’usuari que les dades personals subministrades seran incorporades a un fitxer titularitat de SIETE MÚSICA VISUAL, S.L., amb la finalitat de poder gestionar les seves peticions i/o consultes.

A través de l’emplenament de formularis de la Web o mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació remesa a SIETE MÚSICA VISUAL, S.L., l’interessat presta el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals i per rebre comunicacions sobre les activitats i serveis de SIETE MÚSICA VISUAL, S.L.

En cap cas SIETE MÚSICA VISUAL, S.L., utilitzarà les dades personals dels interessats per fins diferents dels anteriorment esmentats, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix el RD 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que l’identifiqui, adreçat a SIETE MÚSICA VISUAL, S.L. , C/ Valencia 08015(Barcelona) – Espanya.


Cookies

SIETE MÚSICA VISUAL, S.L. l’informa de que actualment, durant la navegació pel lloc web, no s’utilitzen “cookies”, però es reserva el dret a utilitzar-les en un futur, en previsió de possibles incorporacions de serveis avançats.

Las cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzema en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment podrà utilitzar: estadístiques d’accés, número de visites, última visita, pàgines visitades, URL, domini de procedència, explorador utilitzat, etc.

No obstant, els usuaris que no vulguin rebre cookies, vulguin eliminar-les o vulguin ser informats abans de que s’emmagatzemin en el seu ordinador, podran desactivar o eliminar aquestes cookies configurant el seu navegador d’Internet.


Xarxes socials

Posem en coneixement seu que estem presents en Xarxes Socials. El tractament de les dades que es realitzi de les persones que es facin seguidores (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de las Xarxes Socials) de les pàgines oficials de Videoart, en les xarxes socials, es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i demés normatives d’accés, ús i similars que pertanyin a la xarxa social que correspongui, de les quals l’usuari de las Xarxes Socials, ja haurà acceptat. SIETE MÚSICA VISUAL, S.L., tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social que correspongui, informar-lo d’activitats o serveis de Videoart, o de tercers que puguin estar relacionats amb la nostra activitat així com per qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials puguin permetre.


Enllaços

Al punxar en qualsevol dels enllaços (o hiperenllaços) que puguin aparèixer en el nostre lloc web, vostè accepta fer-ho a títol informatiu i reconeix que la SIETE MÚSICA VISUAL, S.L. no exerceix cap control sobre ni respon del contingut de la informació a la que accedeixi.


Política de protecció de menors

Queda prohibit l’accés i ús d’aquest lloc Web als menors de 14 anys que no estiguin degudament autoritzats. SIETE MÚSICA VISUAL, S.L., entén que des del moment en que un menor accedeix a aquesta Web, compta amb el permís dels seus pares, del seu tutor o del seu representant legal.

SIETE MÚSICA VISUAL, S.L., recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec a menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar alguna informació o servei.

També se’ls informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.


Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents condicions es regeixen per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del disposat en les presents disposicions, i amb renúncia expressa a qualsevol altre fuoro que pogués correspondre, l’Usuari acorda sotmetre’s a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).